Har du brug for økonomisk rådgivning?

De fleste mennesker associerer en revisors arbejde med typiske revisionsopgaver såsom udarbejdelse af årsrapporter, skatteberegninger og bogføring. Opgaver som grundlæggende handler om benhård bearbejdning af tal, fakturaer og papirer. Men det er langt fra altid kun tilfældet, at en revisor beskæftiger sig med disse områder inden for revision. Udover typiske revisionsydelser og god service, er…