Vejen til et succesfuldt generationsskifte i en virksomhed

Ved et generationsskifte i en virksomhed sker et skifte i ejerforholdene i virksomheden, da der sker en hel eller delvis overdragelse af ejerskabet af virksomheden. Faktisk behøver et generationsskifte – som navnet ellers antyder – ikke at ske til den næste generation inden for familien, men et generationsskifte sker i dag også ofte til en…