Sådan takler du en fyring under barsel

Hvad gør du, hvis du bliver fyret, mens du er på barsel? Det er aldrig rart at blive fyret, men en fyring under barsel kan ramme særlig hårdt, fordi du i forvejen befinder dig i en sårbar position. For at slå det helt fast, så har du som medarbejder altid ret til at gå på barsel. Både som kvinde og som mand har du ret til at gå på barsel, hvis du bliver forælder. Hvor lang barsel du har ret til vil typisk være bestemt af din overenskomst, men selve retten til barsel og til at gå hjemme med et nyfødt barn kan ikke tages fra dig. Derfor bør du søge juridisk bistand, hvis du bliver udsat for en fyring under disse omstændigheder. I tilfælde af en sådan fyring vil det typisk være en sag om forskelsbehandling som din advokat vil rejse mod din tidligere arbejdsgiver.

Advokat hjælp til fyring under barsel

Derfor er fyring under barsel en sag for din advokat

Hvis din arbejdsgiver vælger at fyre dig i forbindelse med din barsel, vil vedkommende typisk skulle bevise, at fyringen ikke skyldes forskelsbehandling. Ifølge ligebehandlingsloven er du nemlig umiddelbart beskyttet mod direkte forskelsbehandling. Direkte forskelsbehandling vil som oftest handle om forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og barsel; i de fleste tilfælde i form af fyring. Direkte forskelsbehandling er reelt et brud på lovgivningen, medmindre din arbejdsgiver kan bevise, at der lå helt andre årsager til grund for din fyring end barsel. Det kan være en bevisbyrde, der er svær at løfte for arbejdsgiveren, men alligevel bør du alliere dig med en dygtig advokat, når du rejser sag i mod din tidligere arbejdsgiver. I mange tilfælde kan du også få din fagforening til at rejse sagen på dine vegne, hvilket kan lette noget af presset på dig. En retssag om uberettiget fyring kan tære på kræfterne, og står i forvejen midt i en barsel, kan det være en god idé at lade andre – det vil sige din fagforening og din advokat – udkæmpe kampen på dine vegne. En ting du ikke bør gøre, er dog at acceptere fyringen, medmindre du selv mener, at der var en helt anden og helt berettiget grund til din fyring, som intet havde med din barsel at gøre. Som fyret medarbejder står du i en sårbar position. Især hvis du er på barsel, og du har været udsat for en uberettiget fyring, som du ikke har gjort indsigelse imod, kan du risikere at komme i karantæne hos din A-kasse. Denne karantæne indebærer, at du ikke kan komme direkte på dagpenge.

Njord
Pilestræde 58
1112 København
Tlf: 33 12 45 22