Hvordan omregistrerer jeg min hund?

Omregistrering af hund

De fleste hunde registreres med chip – i sjældnere tilfælde tatovering – når de er omkring 8 uger gamle. Denne registrering sikrer, at den rette ejer sættes i forbindelse med hunden, hvis den eksempelvis er løbet væk.

Det betyder, at hunden skal omregistreres ved salg eller overdragelse. Har du anskaffet dig en hund, der allerede er registreret, er det altså vigtigt, at du får hunden omregistreret. Hvordan du gør dette, kan du finde ud af i det følgende, og du kan altid kontakte en dygtig dyrlæge i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Omregistrering – vælg mellem to procedurer

  • Ejerskifteerklæring

En ejerskifteerklæring er den nemmeste og hyppigst anvendte måde at foretage omregistrering på. En ejerskifteerklæring er en erklæring, som hundens tidligere ejer skriver under på, og som erklærer, at hunden retmæssigt har skiftet ejer. Det er således en sådan blanket, som en eventuel sælger af en hund kan indsende, så hunden kommer til at stå i den nye ejers navn.

  • Tro og love-erklæring

En tro og love-erklæring anvendes til omregistrering, hvis den nye ejer og den forhenværende ejer ikke er i kontakt. Derfor er det her den nye ejer, som med tro og love-erklæringen skriver under på, at den nye ejer har fået hunden på lovlig vis. Denne erklæring markerer dog også, at den forhenværende ejer ikke officielt har overdraget hunden.

Det er således muligt at omregistrere på to måder, og valget afhænger af omstændighederne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at få det gjort. For hvis ikke hunden er registreret korrekt, risikerer du som ejer at få en bøde.

Pris på omregistrering

Hvis hunden allerede er registreret, og du derfor bare skal foretage ændringer i oplysningerne, koster det ikke noget. Det er altså gratis for dig at omregistrere din hund, og derfor er der da heller ingen grund til at tøve med at få det gjort.

Er hunden derimod endnu ikke registreret, skal du betale for den første registrering. Din hund kan få ID-mærkning hos en kompetent dyrlæge nær Dragør, og prisen på denne procedure kan dyrlægen oplyse dig om.

Hvilke informationer indeholder en chip?

En chip indeholder oplysninger om navnet, adressen, telefonnummeret og eventuelt e-mailadressen på hundens ejer. Derudover findes der også information om hundens navn, ID-nummer, fødselsdato, køn og race. Når en sådan chip sprøjtes ind under huden på uden, er det altså en sikker og effektiv måde at registrere den på.

NAP:
Hjørnegårdens Dyreklinik Aps
Kastrupvej 243
2770 Kastrup
36301030